İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Makale: Aromaterapinin Nikotin Aşermesi Üzerindeki Etkileri

Aromaterapinin Nikotin Aşermesi Üzerindeki Etkileri

Aromaterapinin Nikotin Aşermesi Üzerindeki Etkileri

Dünya çapında önlenebilir ölümlerin başını sigara kullanımı çekiyor. Davranışsal tekniklerden
çeşitli ilaçlara (nikotin bandı, nikotin sakızı, ağız spreyi vs.) kadar insanların sigarayı
bırakmasına yardımcı olan birçok yöntem mevcut. Fakat sigara bırakma terapisi geleneksel
tıbbi tedavinin bir parçası olarak görülmüyor ve çoğu sağlık sigorta şirketi böyle bir tedavi için
ödeme yapmıyor. Sigara kullanan birçok kişi bu süreci kendi başına yürütmeye çalışıyor.
Aromaterapi, aromatik esanslar aracılığıyla çeşitli semptomları hafifletmek ve refahı
arttırmak amacıyla sağlık uzmanları ve masaj terapistlerince de yaygın kullanılan bir
tamamlayıcı tedavidir. Ayrıca aromaterapinin ev ortamında bireysel kullanımı da mümkün
olduğundan sigara bırakma sürecinde destek almayı tercih etmeyenlerin de kolayca
uygulayabileceği bir tekniktir. Tüm bunlar göz önüne alınarak aromaterapide hangi uçucu
yağların bu amaçla kullanılabileceğine ilişkin çeşitli araştırmalar yürütülmüştür. Önceki
çalışmalar uçucu yağlardan yaygın olarak melek otu (norwegian angelica) ve karabiber
yağının nikotin aşermesini azalttığını gösteriyordu. Bir başka çalışma bu iki uçucu yağı
kıyaslıyordu. Araştırmacılar katılımcıları onar kişilik iki gruba ayırdı: bir grup nikotin ihtiyacı
hissettiğinde melek otu yağı ile inhalasyon aromaterapi seansı alırken diğer grup karabiber
yağı ile inhalasyon aromaterapisi aldı. Katılımcıların hepsi 24 saatlik periyotta en az dört kez
sigara içen kişilerden oluşuyordu. Çalışma 2 ay sürdü ve bu süreçte katılımcıların nikotin
frekansları ve süreklilikleri kaydedildi. Ayrıca katılımcılar düzenli olarak istek ve bekleme
süreleri hakkında çeşitli anketler doldurdular.
Katılımcıların nikotin aşermeleri, 0 ila 10 arası skorlar atayan bir ölçeğe göre değerlendirildi
(0 = hiç istek yok, 10 = anında tatmin gerektiren dayanılmaz istek).
Katılımcılardan sigaradan kaçınmaları istenmedi. Sigara içmek isteği duyduklarında önce
bunu belirlenen ölçeğe göre puanlamaları daha sonra verilen uçucu yağı 2 dakika solumaları
ve aynı ölçeği tekrar değerlendirmeleri istendi.
2 ay boyunca katılımcılardan toplanan tüm bu verilerin analizi her iki uçucu yağın da nikotin
aşermesini azaltmada etkili olduğunu gösterdi. Karabiber uçucu yağını kullanan grubun sigara
içme isteklerinde daha fazla azalma görüldü. Öte yandan melek otu uçucu yağını kullanan
grubun aromaterapiden sonra sigara yakmak için daha uzun süre beklediği gözlemlendi.
Araştırmacılar çalışmanın küçük örneklem boyutunda yapılmasına rağmen umut verici
olduğunu söylüyorlar. Ayrıca çalışma sürerken beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı.
Katılımcılardan sigarayı bırakmaları veya bunu denemeleri istenmemesine rağmen üç
katılımcı (ikisi karabiber biri melek otu grubundan) sigara kullanımını tamamen bıraktı. Bu
katılımcılarla çalışma bittikten sonra 10 hafta boyunca irtibat kuruldu ve hiçbirinin tekrar
sigaraya başlamadığı öğrenildi.
Her iki uçucu yağın nikotin aşermesinde ve aromaterapiden sonraki sigara içimine kadar
geçen sürenin uzatılmasında olumlu etkisi oldu. Araştırmacılar, daha büyük bir örneklem ile
sosyal faktörler, kişisel aroma tercihleri, alkol alışkanları gibi parametreleri dikkate alarak bu
çalışmanın tekrarlanmasını daha detaylı veriler elde etmek için gerekli görürken çalışmanın
sonuçlarını umut verici bulduklarını belirtiyorlar.


KAYNAK
The Effects of Aromatherapy on Nicotine Craving on a U.S. Campus: A Small Comparison
Study- Complementary Medicine, 2013

Read more

Aromaterapinin Metabolik İncelemesi

Aromaterapinin Metabolik İncelemesi

Aromaterapi, ruh hali iyileştirme, ağrı giderme ve bilişsel işlevi düzenleme dahil olmak üzereçeşitli uygulamalar için aromatik bitkilerden türetilen uçucu yağların çeşitli uygulamalarlakullanılmas...

Daha fazlasını oku
Aromaterapinin Teknolojik Hali

Aromaterapinin Teknolojik Hali

Aromaterapinin etkinliği ile ilgili araştırmalar ve kullanım alanları hızla artarken, aromaterapimodern çağa ayak uydurmaktan da geri kalmıyor. Teknolojiyle beraber yeni aromaterapiçözümleri sunan ...

Daha fazlasını oku