İçeriğe geç

Sepet

Sepetiniz boş

Makale: İş Performansını Arttırmanın En Keyifli Yolu: Aromaterapi

İş Performansını Arttırmanın En Keyifli Yolu: Aromaterapi

İş Performansını Arttırmanın En Keyifli Yolu: Aromaterapi

İş yeri stresi ve tükenmişlik çağımızın en yaygın problemlerinden biridir. Çalışanların iş yeriyle
bağlantılı stres bozuklukları potansiyel olarak çalışma performansından bir dizi fiziksel ve
zihinsel sağlık sorunuyla ilişkilendirilir. Ayrıca işle ilgili tüm devamsızlıkların yaklaşık %40-
50’sinin stresle ilgili olduğu saptanmıştır. Psikolojik sorunlar, strese bağlık fiziksel şikayetler,
algılanan iş stresi çalışanların sağlığı ve üretkenliği üzerinde olumsuz etkilere sahip
olduğundan, uzmanlar giderek artan bir şekilde iş yerinde sağlığı geliştirme programlarının
uygulanmasını talep etmektedir. İşyeri stres yönetimiyle ilgili birçok yöntem ve yaklaşım
belirlenmiştir. Aromaterapi, kolay uygulanması ve etkinliği sayesinde bu yaklaşımlar arasında
öne çıkanlardan biridir. Bu disiplin, dünya çapında gideren daha fazla insan tarafından
kullanılmaktadır ve bu alandaki klinik araştırmalar da her yıl genişlemektedir. Aromaterapi,
stresi azaltmada ve duygudurum bozukluklarını iyileştirmede kanıtlanmış yüksek etkinliğe
sahiptir.
Aromaterapinin stresi azaltmadaki etkinliğini inceleyen çok sayıda çalışma vardır. 2017
yılında yapılan bir çalışmada ise bu pencere daraltılarak yalnızca iş yerindeki strese
odaklanıldı. Aromaterapinin otonom sinir sistemini dengeleyerek iş yeri stresini dolaylı olarak
da iş performansını nasıl etkilediğinin analiz edildiği bir araştırma yayımlandı.
Katılımcılar 42 idari üniversite çalışanından oluşuyordu. Çalışanları ortak özelliği hepsinin
uzun saatler boyunca bilgisayarda yazı yazmalarıydı. Katılımcılar rastgele olarak aromaterapi
ve plasebo grubuna ayrıldı fakat hangi gruba dahil oldukları onlara söylenmedi. Aromaterapi
gurubu için turunç yağı, plasebo grubu için nötr bir yağ kullanıldı. Seanslar bir bilgisayar
sınıfında gerçekleştirildi ve katılımcılardan belirli bir web sitesinde bir bilgisayar görevini
tamamlamaları istendi. Bu görev kendi işleri gibi yazı yazmayı içeriyordu. Bunun sebebi tüm
dünyada çok yaygın bir iş görevi olmasıydı. Herhangi bir şirketteki üniversite personeli, banka
personeli veya idari personel gibi birçok pozisyonda tam bir iş günü boyunca bilgisayarın
önünde klavyeyle yazı yazmak olağan bir görevdir. Deneyin amacına hizmet etmesi açısından
katılımcılardan akademik bir makale veya detaylı bir rapor yazmaları istenmedi. Tüm
katılımcılara yaşam tarzları hakkında kişiselleştirilmiş bir anket sunuldu ve hepsi tutarlı
yanıtlarla öğeleri tamamlamalıydı. Doğru veya yanlış cevap yoktu, en iyi performans,
yanıtların hızlı bir şekilde düşünülüp klavyede hızlı yazılmasını gerektiriyordu. Ayrıca
seanslardan önce her bir katılımcı bazı stres ve kaygı envanterleri doldurdu. Otonom sinir
sistemi aktivitelerini gözlemlemek için seanslardan önce ve sonra katılımcıların kalp hızı
değişiklikleri (HRV) ölçüldü. Bu verilerin güvenilirliği için tüm katılımcılardan deneyden önceki
günün akşamından sonra alkol veya kafein içeren yiyecek veya içecek tüketmemeleri istendi.
Ayrıca testten önce 24 saat şiddetli fiziksel aktivite yapmamaları istendi.
Tüm ölçümler bilgisayar programları yardımı ile analiz edildi. (Anova ve Matlab kullanıldı)
Sonuçlar, iş yerinde yaşam kalitesini ve performansı iyileştirmenin bir yolu olarak
aromaterapinin önemini ve uygulanmasını doğruladı. Bilgisayar çalışma oturumunda
belirlenen uçucu yağı solumak, klavyede yazarken performans süresini iyileştirdi ve HRV'de
bazı değişiklikler üretti. HRV analizinin sonuçları katılımcıların stres seviyesinin düşmesi ve
dikkat seviyesinin artması ile açıklanıyordu. Araştırmacılar bu sonuçları ‘’dikkat ve uyanıklık
açısından katılımcıların stres düzeyini azaltma ve uyarılma düzeyini artırmanın bir
kombinasyonu ile zihinsel ve duygusal durumda bir iyileşme’’ olarak tanımladılar.
Aromaterapinin bu etkisi küresel bir problemin çözümü için fazlasıyla umut verici! Eğer kendi
iş yerinizde aynı durumdan şikayetçiyseniz çalışanlarınızla bu yöntemi deneyimleyebilirsiniz.
Ya da ofis masanıza ufak bir difüzör koyabilirsiniz. Her durumda aromaterapinin gücünden
faydalanacaksınız!


KAYNAK
Aromatherapy Improves Work Performance Through Balancing the Autonomic Nervous
System, THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE

Read more

İleri Yaşlarda Öz Saygı Ve Kaygı: Aromaterapinin Etkileri

İleri Yaşlarda Öz Saygı Ve Kaygı: Aromaterapinin Etkileri

İlerleyen yaşlarda insanların mücadele ettiği duygudurum dalgalanmaları giderek artar.Fiziksel güçsüzlük, arkadaşlarının veya ailelerinin ölümü, duyu organlarının işlevlerindekiazalmalar gibi probl...

Daha fazlasını oku