HEMŞİRELERİN DE AROMATERAPİYE İHTİYACI VAR!

Aromaterapinin sakinleştirici etkisi birçok rahatsızlık için kullanılabilen tamamlayıcı bir
tedavidir. Birçok araştırma farklı semptomlara yönelik aromaterapi seansları düzenlese de
buna ihtiyacı olan tek grup aslında hastalar değildir. Bu hastalarla ilgilenen hemşireler de bir
o kadar sakinleşmeye ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle acil servisler personeller için oldukça
stresli alanlardır. Hemşireler tarafından belirtilen en stresli durumlar arasında hastanın
acısıyla başa çıkmak, ağır iş yükü ve bakmakla yükümlü oldukları aile varlığı olarak
sıralanıyordu. Ayrıca hemşirelerin iş yüklerinin artması kaliteli hasta bakım hizmetlerini
engelleyerek başka bir stres etkenine daha sebep oluyor. Tüm bu zorluklar göz önüne
alındığında hemşirelerin de pratik uygulanabilen ve kaygı gidermede oldukça etkili olan
aromaterapiye ulaşmaları çok önemlidir.
Aromaterapinin çalışma ortamlarında stresi azaltıp verimliliği arttırması ile ilgili birçok
çalışma yapılmıştı. Araştırmacılar, bu durumun acil servislerde de geçerli olup olmadığını test
etmek için özelleştirilmiş bir araştırma daha yaptılar. Çalışmada test edilen hipotez
aromaterapi masajı ve müziğin, acil servis hemşirelerinin stres ve kaygı seviyelerini
azaltacağıydı. Çalışmanın yapıldığı yer büyük bir metropol hastanesinin yetişkin acil servisiydi.
Burada çalışan neredeyse bütün tam zamanlı hemşireler bu çalışmaya dahil edildi.
Aromaterapi seansları; hemşirelere sessiz bir odada masaj uygulanırken aynı zamanda
kulaklıkla müzik dinletilerek yapıldı. Kulaklıkta çalan müzik, dinleyicide rahatlama hissiyatı
uyandıran ‘’new age’’ tarzındaki müziklerdi. Bu rutin 12 hafta boyunca her hafta 16 masaj
uygulanarak devam etti ve toplamda 192 seans yapıldı. Hemşireler kişisel tercihlerine göre
gül, lavanta, misket limonu veya okyanus esintisi olarak adlandırılan uçucu yağ paketlerini
seçebildiler. Tüm bu prosedürler uygulanırken çeşitli veri toplama araçları da kullanıldı.
Bunlar demografik veri anketi ile bazı ölçekleri içeriyordu. Demografik veriler; yaş, cinsiyet,
egzersiz rutini, medeni durum, bakmakla yükümlü olunan aile, acil servisteki çalışma yılı gibi
kişisel bilgilerden oluşuyordu. Ölçekler ise iş yoğunluğu, sorumluluk baskısı, mesleki benlik
saygısı, iş memnuniyeti, kişilik tipi gibi mesleki stresin parametrelerini belirlemek için
tasarlanmıştı. Anksiyetenin bir ölçüsü olarak geliştirilen yüz kaygı ölçeği her masajdan önce
ve sonra uygulandı. Toplanan tüm bu veriler analiz edildiğinde müzikli aromaterapi masajının
acil servis hemşirelerinin stres seviyesini düşürüp genel refahlarını arttırmada oldukça etkili
olduğu görüldü. Acil servis hemşireleri, çalışmanın vurguladığı birçok stresli durumla yüz
yüzeydiler. Hemşirelerin iş yükü giderek artması diğer stres etkenleriyle birleşince bireysel
hasta bakımı için harcanan zamanı azaltılmasına neden oluyordu bu da hemşirelerin stres
düzeylerini arttırmakla kalmayıp iş doyumlarını da azaltıyordu. Sonuçlar, müzikli aromaterapi
masajının başarılı bir kaygı azaltma stratejisi olduğunu gösterdi. Hemşireler, aromaterapi
masajlarından son derece memnun kaldılar hatta mevcut olursa ödeme yaparak düzenli
masaj ile stres seviyelerini uzun vadeli iyileştirebileceklerini belirttiler.


KAYNAK
The effect of aromatherapy massage with music on the stress and anxiety levels of
emergency nurses- Australasian Emergency Nursing Journal, 2005